Hvordan installere SSL sertifikat på Exchange 2007?
09 Oct 2013 15:18

For å installere sertifikat på Exchange 2007 gjør følgende:

 1. Installer Intermediate og Root sertifikatene via MMC (NB: Viktig at dette gjøres FØR neste steg)
 2. Kjør følgende script:
  Import-ExchangeCertificate -Path C:\sertifikat.crt | Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"
  PS: velg kun de services du trenger. Fjern de du ikke trenger ovenfor.
 3. Bekreft installasjonen:
  Get-ExchangeCertificate -DomainName www.domene.no
  • S = SMTP
  • I = IMAP
  • P = POP
  • U = Unified Messaging
  • W = Web/IIS

PS: hvis du ønsker å legge til flere servicer senere på sertifikatet, gjør følgende:
Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint [lim inn thumbprint her] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

Thumbprint får du ved å liste sertifikatet med Get-ExchangeCertificate -DomainName sertifikat.crt

Restart Websiten ved hjelp av IIS.

NB: Dersom din webside fortsatt viser sertifikatfeil, er det mulig du må stoppe og starte websiten eller til og med IIS tjenesten selv. Dersom dette også feiler må man restarte selve serveren. Husk at restarting av serveren kun skal brukes som en siste utvei.

 

Dersom du skal installere sertifikatet på flere Exchange 2007, må du gjøre følgende:

 1. Eksportere med privat nøkkel (.pfx) fra den første serveren
 2. Importer pfx inn i den neste Exchange-serveren
 3. Start commando-shellet
  • Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint [lim inn thumbprint her] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"
  • Get-ExchangeCertificate -DomainName www.domene.no 

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com