Hvordan installere SSL sertifikat på Exchange 2010 (PowerShell)
09 Oct 2013 15:02

Last ned og åpne ZIP-filen som inneholder sertifikatet. Pakk ut .cer-filen og lagre til et sted som du enkelt kan navigere til i fremtiden.
Kopier .cer-filen til Exchange-serveren.

Fra Exchange Management Shell, kjører du følgende kommando for å installere server-, rot-, og mellomliggende sertifikater til sine respektive sertifikat lagre (key store):
Import-ExchangeCertificate -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path c:\certificates\YOUR_CERTIFICATE.cer -Encoding byte -ReadCount 0))

Pass på at det ikke er noen mellomrom i stien. Dette bør gi et thumbprint. (Hvis du har mistet ditt thumbprint, kan du kopiere den fra MMC Certificates Snap-in.)

Deretter, for å aktivere tjenestene, kjører du følgende:
Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint your_thumbprint -Services "POP,IMAP,SMTP,IIS"
(Dette forutsetter at du skal kjøre alle 4-tjenester)


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com