Hvordan restarte tjenesten IIS 7
02 Sep 2010 14:03

  1. For å resette IIS, klikk Start
  2. Klikk All Programs
  3. Klikk Accessories
  4. Høyreklikk på Command Prompt og velg Run as administrator
  5. Skriv inn iisreset, og klikk Enter.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com