Hvordan lage en bundle fil fra .crt-filer?
06 Sep 2010 9:10
Du kan gjøre dette ved å bruke en tekstbehandler eller ved å bruke kommandolinjen!

Eksempel:

# Root CA Certificate - AddTrustExternalCARoot.crt
# Intermediate CA Certificate 1 - UTNAddTrustSGCCA.crt
# Intermediate CA Certificate 2 - ComodoUTNSGCCA.crt
# Intermediate CA Certificate 3 - EssentialSSLCA_2.crt
# Ditt SSL sertifkat - yourDomain.crt

Tekstbehandler:

NB: Du trenger ikke ditt SSL sertifikat for dette.
  1. Åpne alle filer i en tekstbehandler. (Husk, ikke ditt domenesertifikat.)
  2. Lag en ny blank fil.
  3. Kopier innholdet i alle filene i omvendt rekkefølge og lim dem inn i filen.
  4. Eksempel: Mellomliggende 3, Mellomliggende 2, Mellomliggende 1, Rotsertifikat.
  5. Lagre den nye filen som 'dittDomene.ca-bundle'.
Kommandolinje:

Linux eller UNIX lignende operativsystemer:
-> cat EssentialSSLCA_2.crt ComodoUTNSGCCA.crt UTNAddTrustSGCCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > dittDomene.ca-bundle

Windows eller DOS:
-> copy EssentialSSLCA_2.crt + ComodoUTNSGCCA.crt + UTNAddTrustSGCCA.crt + AddTrustExternalCARoot.crt dittDomene.ca-bundle

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com