Kunnskapsbase: Commfides e-ID > Innlogging
Hvordan logger jeg inn med Commfides e-ID?
10 Mar 2011 10:34
  1. Gå til nettadresse for tjenesten du vil logge på
  2. Klikk på ”Logg inn”
  3. Sett inn USB-pinnen med din Commfides e-ID
  4. Klikk på ”Logg inn med elektronisk ID”
  5. Klikk på ”VELG” til høyre for Commfides
  6. Klikk på ”Run” dersom du får en sikkerhetsadvarsel
  7. Ditt navn og gyldighetsdato for din Commfides e-ID vises
  8. Skriv inn din pin kode og klikk på ”Identifiser”
  9. Klikk for å fullføre innlogging

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com