Kunnskapsbase : Commfides e-ID > Innlogging

Gå til nettadresse for tjenesten du vil logge på Klikk på ”Logg inn” Sett inn USB-pinnen med din Commfides e-ID Klikk på ”Logg inn med elektronisk ID” Klikk på ”VELG” til høyre for Commfides Klikk på ”Run” dersom du får en sikkerhetsadv...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com