Er USB-pinnen med din Commfides e-ID koblet til PC'en?
24 Jul 2014 17:12
  1. Hvis ikke, sett inn USB-pinnen i PC’en
  2. Når USB-pinnen er satt inn og PC’en har kontakt med USB-pinnen, vil det vises et gult chip-ikon på oppgavelinjen
  3. Dersom det gule chip-ikonet ikke vises, sjekk om du har installert nødvendig programvare (driver) og gjort en omstart av PC’en

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com