Hvorfor trenger jeg en driver til USB-pinnen?
24 Jul 2014 17:12

Driveren benyttes til å lese din Commfides e-ID på USB-pinnen. Driveren benyttes også til å administrere din Commfides e-ID, blant annet for å endre PIN-kode eller låse opp sperret e-ID.

Hvordan kan jeg installere driveren på min PC?

  • Driveren ligger på USB-pinnen
    • Dobbeltklikk på programikonet og følg instruksjonene
    • Gjør en omstart av din PC

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com