Multidomain-sertifikater med domener med ulike eiere
01 Oct 2013 20:13

Etablering og testing av sertifikat:

 1. Opprett en ny CSR fil
  1. Common name: Et hoveddomene til firmaet som skal levere tjenesten feks www.commfides.com
  2. Whois/ Norid må være likt med oppføringen i Brønnøysundregisteret
  3. Organisation name: Eieren som står oppført i Whois/ Norid
 2. Kjøp et Commfides UC SAN sertifikat
 3. Installer sertifikat og test at det fungerer
  1. Det er 20 dagers tilbaketrekkingsfrist til å teste funksjonalitet

Reutstedelse av ditt Commfides UC SAN sertifikat med ekstra/ nye felter (Common Name (CN) kan ikke endres)

 1. Alle nye domener krever hvert sitt korrekt utfylte og signerte "Authorization letter"
  1. Whois/ Norid må være likt med oppføringen i Brønnøysundregisteret
  2. Organisation name: Eieren som står oppført i Whois/ Norid
  3. Person med signeringsrett for bedriften som eier domenet må legges inn og signere dokumentet
  4. Dokumentet skannes inn (signert) og lagres som et PDF dokument
 2. Opprett en ny CSR fil
  1. Common name: Et hoveddomene til firmaet som skal levere tjenesten feks www.commfides.com
  2. Whois/ Norid må være likt med oppføringen i Brønnøysundregisteret
  3. Organisation name: Eieren som står oppført i Whois/ Norid
 3. Lag/ oppdater tekst fil med alle SAN-felter (alle som skal være med i det "nye" sertifikatet)
 4. Send e-post til Commfides med forespørsel om reutstedelse
  1. E-post skal inneholde ordrenummer på opprinnelig sertifikat og hvilket Common name som det inneholder
  2. Vedlegg til e-post:
   1. Alle nye "Authorization letter"
   2. Den nye CSR-filen
   3. Den oppdaterte Tekst-filen med alle SAN felter som skal være med
  3. E-post sendes til servicedesk@commfides.com
 5. Installer det nye sertifikatet når det mottas fra Commfides

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com