Kunnskapsbase: Commfides e-ID > Feilmeldinger
De mest vanlige feilmeldingene man kan få ved bruk av Commfides e-ID
23 Aug 2017 14:23

De mest vanlige feilmeldingene man kan få ved bruk av Commfides e-ID:

0072-CFFF-000F Denne funksjonen er beskyttet med en digital signatur. For å bruke denne funksjonen må du velge å stole på utstederen av det digitale signaturen Brukeren har avvist applet-sertifikatet
0072-CFFF-0011
0072-CFFF-0012
En systemfeil oppstod da smartkortet ble lest. Vennligst prøv igjen! Problemer med driver til kortleser, prøv å installere driveren på nytt. Driveren kan lastes ned fra vår supportside.
0072-CFFF-0050 Kan ikke sende dine data til serveren. Kontroller din internettforbindelse og prøv igjen.
0072-CFFF-2100
0072-CFFF-2101
0072-CFFF-2110
0072-CFFF-2120
0072-CFFF-2121
Det oppstod et problem med å laste data til brukerens PC
0072-CFFF-2010
0072-CFFF-2011
0072-CFFF-2030
0072-CFFF-4161
0072-CFFF-4162
0072-CFFF-4171
0072-CFFF-4181
Det oppstod et problem med å lese sertifikatet. Inneholder den anvendte USB-pinnen din Commfides e-ID?
0072-CFFF-2041 Ditt sertifikat er fortsatt gyldig.
0072-CFFF-2080 Kan ikke lese din e-ID. Vennligst fjern den og prøv på nytt. Hvis problemet fortsetter, kontakt Commfides servicedesk (servicedesk@commfides.com). Prøv å installere driveren til kortleseren. Driveren kan lastes ned fra vår supportside.
0072-CFFF-4101 Det er umulig å bestemme brukermaskinens konfigurasjon (32 eller 64 bits?) XXXXX
0072-CFFF-0082
0072-CFFF-0083
Du har tastet feil PIN kode. Gjenstående forsøk:x Prøv å tast din PIN-kode på nytt.
0072-CFFF-0085 Din e-ID er låst. Kontakt Commfides servicedesk (servicedesk@commfides.com). Hvordan åpner jeg låst/sperret PIN-kode for Commfides e-ID?
0072-CFFF-4153 Det har oppstått en uspesifisert feil ved inntasting av PIN koden Prøv å taste inn PIN-koden på nytt.
0072-CFFF-4152 Du har tastet feil PIN kode
0072-CFFF-4111
0072-CFFF-4112
0072-CFFF-4132
0072-CFFF-4141
Finner ikke USB-pinnen. Vennligst kontroller at programvaren som leser USB-pinnen er riktig installert og at det er minst ett sertifikat tilgjengelig i systemet. Dersom du har satt inn USB-pinnen, må du gjøre en omstart av din pc før du kommer videre
0072-CFFF-4113 Finner ikke USB-pinnen. Er USB-pinnen med din e-ID installert? Prøv å installere driveren til kortleseren. Driveren kan lastes ned fra vår supportside.
0072-CFFF-4191
0072-CFFF-4192
0072-CFFF-4193
0072-CFFF-41A1
0072-CFFF-41A2
Kan ikke fullføre den igangsatte prosessen. Vennligst prøv igjen.
0072-CFFF-4121 Kan ikke laste ned driveren for USB-pinnen. Er USB-pinnens programvare riktig installert? Innstaller Middleware fra USB-stikken eller last ned fra Commfides hjemmeside.
0072-CFFF-4100
0072-CFFF-4110
0072-CFFF-4120
0072-CFFF-4130
0072-CFFF-4140
0072-CFFF-4150
0072-CFFF-4160
0072-CFFF-4170
0072-CFFF-4180
0072-CFFF-4190
0072-CFFF-41A0
Konfigureringsfeil
0072-CFFF-4151 Ugyldig PIN kode. Vennligst tast inn riktig PIN kode
0072-CFFF-002F
0072-CFFF-003F
Vennligst kontakt support
0072-CFFF-4163 Vi kunne ikke finne noen sertifikater. Inneholder den anvendte USB-pinnen din Commfides e-ID? Mulig feil USB-stikk, evt annen e-ID enn fra Commfides. Mulig feil med Commfides e-ID.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com