Hvordan kan jeg endre min PIN-kode for Commfides e-ID?
04 May 2018 13:03

PIN-koden for din Commfides e-ID kan endres ved å benytte tilsendt PUK-kode.

  • Høyreklikk på "Chip"-ikonet chip icon på oppgavelinjen (nederst til høyre ved klokken) og velg "Display tokens"
  • Utvid treet under "Security devices" ved å klikke på "pilen" til venstre for elementet du ønsker å utvide
  • Under "Authentication objects" høyreklikker du på "Basic-PIN" og velger "Change PIN".
  • Skriv inn den gamle PIN-koden og velg deretter ny PIN-kode
  • Du kan verifisere endringen ved å høyreklikke på "Basic-PIN" og velge "Verify PIN". Skriv inn den nye PIN-koden og klikk på "OK"

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com