Endring av e-post i kundeforhold
24 Aug 2011 7:17
For å endre e-post i kundeforholdet i Commfides, er det et par ting å tenke på.

  1. E-post er knyttet til hver enkelt ordre. Dvs at alle ordrer som er utført i SSL portalen, er knyttet til den spesifikke e-postadressen som var registrert i kundeforholdet på det tidspunktet. E-postadresse knyttet til tidligere ordrer, kan ikke endres.
  2. En god regel er å opprette en ikke-personlig e-postadresse for håndtering av SSL i bedriften. Dette kan feks. være "ssladmin@dittfirma.no". Denne e-postadressen settes så opp til å videresende til den personen som til enhver tid er ansvarlig for SSL. På denne måten unngår man problemer nå folk slutter eller skifter ansvarsområder innad i bedriften.
  3. Dersom man ønsker en ny Administrator i bedriftens SSL portal, gjøres dette ved å opprette en ny underbruker. Når underbrukeren er validert og klar til bruk, kan vi bytte ut den gamle Administratoren med den nye.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com