Konvertere sertifikater ved hjelp av OpenSSL
15 Nov 2023 9:48

Disse kommandoene lar deg konvertere sertifikater og privat nøkler til forskjellige formater for å gjøre dem kompatible med bestemte typer servere eller programvare.
For eksempel kan du konvertere en normal PEM-fil som ville fungere med Apache til en PFX (PKCS#12) fil og bruke den med Tomcat eller IIS.

 • Konverter en DER-fil (.crt .cer .der) til PEM
  openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem
   
 • Konverter en PEM-fil til DER
  openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der
   
 • Konverter en PKCS#12-filen (.pfx .p12) som inneholder en privatnøkkel og sertifikater til PEM
  openssl pkcs12 -in keystore.pfx -out keystore.pem -nodes
  Du kan legge til -nocerts for å bare få ut den private nøkkelen eller legge til -nokeys for å bare få ut sertifikatet. 

  Bruk legacy mode for eldre PKCS#12 algoritmer. "provider-path" må endres i forhold til hvor OpenSSL er installert.
  -legacy -provider-path "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"

   
 • Konverter en PEM-sertifikat fil og en privatnøkkel til PKCS#12 (.pfx .p12)
  openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privatekey.key -in certificate.crt -certfile cabundle.crt

Hvor du kan laste ned OpenSSL.
https://openssl.org/

OpenSSL for Windows.
https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries
https://www.openssl.org/community/binaries.html


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com