Liste over alle rot sertifikater som er med i ”Windows Root Certificate Program”
18 Mar 2013 10:54
Windows and Windows Phone 8 SSL Root Certificate Program (Member CAs)
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14215.windows-and-windows-phone-8-ssl-root-certificate-program-member-cas.aspx

Windows Root Certificate Program - Members List (All CAs)
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2592.aspx


Introduction to the Microsoft Root Certificate Program
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3281.introduction-to-the-microsoft-root-certificate-program.aspx


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com