Kunnskapsbase : SSL > Valideringshjelp
DNS Validering - Client side * Log in på domenet sitt hosting "Kontroll panel" * Finn "DNS Zone Manager" for det gjeldende domenet. NB! Kan ha annet navn avhengig av DNS leverandør. * Velg alternativet "Create a new CNAME Record" * I feltet som h...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com