Kunnskapsbase : SSL > Serverspesifikke artikler > Exchange 2007
Til Exchange 2007 bør man velge et UC SAN SSL sertifikat.Microsoft anbefaler å bruke SAN (Subject Alternative Name) SSL sertifikat for installering på Exchange 2007. Microsoft anbefaler videre å bruke ett hoveddomene (common name) og tre ekstra SAN-felt...
For å Generere En Certificate Signing Request (CSR) For Exchange 2007 Gjør Følgende: Fra Exchange Management Shell command line, skriv inn korrekt server- og firmainformasjon inn i følgende format: New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectN...
For å Installere Rot Og Mellomliggende Sertifikater Med MMC Gjør Følgende: For å installere Rot og Mellomliggende sertifikater på Exchange 2007 MÅ MMC benyttes, ikke IIS! NB: Det er viktig at Rot og Mellomliggende sertifikater installeres FØR du insta...
FOR INSTALLERE SERTIFIKAT P EXCHANGE 2007 GJR FLGENDE: * Installer Intermediate og Root sertifikatene via MMC (NB: Viktig at dette gjøres FØR neste steg) * Kjør følgende script: Import-ExchangeCertificate -Path C:\sertifikat.crt | Enable-Exchang...
SSL og TLS har i en periode faset ut bruk av Intranett-navn, servernavn, IP-adresser og lokale domener som hoveddomenenavn eller Alternativt navn for emne (SAN-er) i SSL-sertifikater. Dette er en bransjeomfattende avgjørelse og ikke spesifikk for Commfide...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com