Kunnskapsbase : SSL > Serverspesifikke artikler > Apache ModSSL
En ting som noen ganger gjør installasjon av sertifikater på Apache mer komplisert, er dersom det ble lagt inn ett passord/ passphrase, ("A challenge password:"), ved genereringen av CSR-filen. Dersom dette ble lagt inn krever Apache at passordet/ pas...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com