Kunnskapsbase : SSL > Serverspesifikke artikler > Lotus Domino
For å installere sertifikatene må du slå sammen sertifikatene med Key Ring filen. Dette må gjøres for begge root sertifikatene du får tilsendt. I Notes, fra administrasjonspanelet, klikk på System Databases og velg Open Domino Server Certificate Adminis...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com