Kunnskapsbase : SSL > Serverspesifikke artikler > Microsoft IIS
En CSR er en fil som inneholder din IIS SSL sertifikat søknadsinformasjon, inklusiv din offentlige nøkkel. Lag din CSR og så kopier inn CSR filen i webformen i søknadsprosessen: Lag nøklene og CSR: * Velg ADMINISTRATIVE TOOLS * Start INTERNET ...
Dersom man kjører "Renew certificate" vil samme info som i gammel csr bli generert i ny csr. For å endre informasjon i sertifikatet, må man kjøre (i IIS) wizarden på nytt, dette vil si å slette eksisterende sertifikat som ligger i IISen og så lage e...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com