Kunnskapsbase : Commfides e-ID > Innlogging > Hva gjør jeg hvis jeg får problemer under innloggingen?
Commfides e-ID støttes av følgende operativsystemer: * Windows 10 (32 bits og 64 bits) * Windows 8 (32 bits og 64 bits) * Windows 7 (32 bits og 64 bits) * Windows Vista med Service Pack 2 (32 bits) * Windows XP med Service Pack 3 (32 bits) Co...
* Hvis ikke, sett inn USB-pinnen i PC'en * Når USB-pinnen er satt inn og PC'en har kontakt med USB-pinnen, vil det vises et gult chip-ikon på oppgavelinjen * Dersom det gule chip-ikonet ikke vises, sjekk om du har installert nødvendig programvare (d...
Driveren benyttes til å lese din Commfides e-ID på USB-pinnen. Driveren benyttes også til å administrere din Commfides e-ID, blant annet for å endre PIN-kode eller låse opp sperret e-ID. Hvordan kan jeg installere driveren på min PC? * Driveren ligge...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com