Kunnskapsbase : Nedlastinger > Filer for Commfides USB-pinne

Vedlagt er driver og mellomvare for e-ID på USB. Aventra ActiveSecurity MyClient.
HVORDAN KAN JEG INSTALLERE DRIVEREN PÅ MIN PC? * Last ned korrekt driver fra listen under * Dobbeltklikk på programikonet og følg instruksjonene * Gjør en omstart av din PC NEDLASTINGER FOR COMMFIDES E-ID Drivere benyttes til å lese din Commfid...
© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com