Kunnskapsbase : SSL > Hjelp til "Commfides SSL Portal"
For å endre e-post i kundeforholdet i Commfides, er det et par ting å tenke på. E-post er knyttet til hver enkelt ordre. Dvs at alle ordrer som er utført i SSL portalen, er knyttet til den spesifikke e-postadressen som var registrert i kundeforholdet ...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com