Hvordan generere en CSR på Microsoft IIS 7
24 Jul 2014 17:10
 • Klikk på Start.
 • Velg Administrative Tools.
 • Start Internet Services Manager.
 • Klikk Server Name.
 • Fra sentrum menyen, dobbeltklikk på Server Certificates-knappen i Security-delen.
 • Velg Actions-menyen (til høyre), klikk på Create Certificate Request.
 • Dette vil åpne Request Certificate-veiviseren.
  • I Distinguished Name Properties-vinduet, skriv inn informasjonen som følger:
  • Common Name feltet skal være det Fully Qualified Domain Name (FQDN) eller webadresse som du har tenkt å bruke ditt SSL sertifikat til. Du må sørge for at Common Name i CSR er det riktige domenenavnet / FQDN du har tenkt å bruke sertifikatet for.
   For wildcard SSL-sertifikater bør Common Name inneholde minst én stjerne (*) f.eks *.commfides.com, *.e-id.no, etc
  • Skriv inn Organisation og Organisation Unit, dette er bedriftens navn og avdeling henholdsvis.
  • Skriv inn ditt City/locality, State/province og Country/region.
  • Klikk på Next.
  • I Cryptographic Service Provider Properties vinduet, la den første innstillingene stå på sin standardverdi (Microsoft RSA SChannel) og endre "Bit length" til 2048, og klikk på Next.
  • Skriv inn et filnavn og hvor du vil lagre CSR. Du trenger denne CSR å søke om ditt SSL sertifikat.
  • Klikk på Finish.
 • Den nye CSR nå finnes i filen c:\certreq.txt
 • Når du legger inn din søknad, må du ta med CSR i sin helhet i den aktuelle delen av påmeldingsskjemaet - inkludert
      ----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- til ----- END CERTIFICATE REQUEST -----
 • Klikk på Next
 • Bekreft detaljene i påmeldingsskjemaet
 • Finish

Hvis du vil lagre din private nøkkel:

 • Gå til Certificates i MMC
 • Velg Certificate Enrollment Requests
  • Velg Certificates og marker ditt sertifikat
  • Høyreklikk og velg All tasks
  • Velg Export

Vi anbefaler at du noterer passordet og tar backup av dine nøkler siden disse kun er kjent for deg, så hvis du mister dem kan vi ikke hjelpe! En diskett eller andre flyttbare medier er anbefalt for din backup filer. Vær oppmerksom på at dette siste trinnet ikke er nødvendig, men anbefales dersom du har tenkt å gjøre noen endringer på siten.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com