Kunnskapsbase : SSL > Hjelp til generering av CSR-filer
CSR (Certificate signing request) er en fil som genereres på den serveren som sertifikatet senere skal installeres på. For å kunne utstede et sertifikat, trenger vi å få tilsendt en CSR fil.   VIKTIGE FELTER I CSR-FILEN En CSR-fil kan inneholde mange...
Kjør følgende komando i OpenSSL: openssl req -out CSR.csr -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privateKey.key Dette vil generering en ny privatnøkkel og Certificate Signing Request (CSR) DU VIL DA BLI SPURT OM FØLGENDE TING: * COUNTRY NAME (2 LETTER...
En ting som noen ganger gjør installasjon av sertifikater på Apache mer komplisert, er dersom det ble lagt inn ett passord/ passphrase, ("A challenge password:"), ved genereringen av CSR-filen. Dersom dette ble lagt inn krever Apache at passordet/ pas...
For å Generere En Certificate Signing Request (CSR) For Exchange 2007 Gjør Følgende: Fra Exchange Management Shell command line, skriv inn korrekt server- og firmainformasjon inn i følgende format: New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectN...
LAGE EN CSR MED EXCHANGE 2010 CERTIFICATE WIZARD * Start Exchange Management Console ved å gå til START > PROGRAMS > MICROSOFT EXCHANGE 2010 > EXCHANGE MANAGEMENT CONSOLE. * Klikk på linken for å MANAGE DATABASES. * Velg SERVER CONFIGURATION i me...
IBM WEBSPHERE ADVANCED SINGLE SERVER EDITION 4.0 Før du kan sette opp SSL på WebSphere trenger du ditt eget sertifikat. Dette sertifikatet kan være en selv-genererende en for testing, men hvis det gjelder produksjon burde du ha et som er utgitt av en ...
En CSR er en fil som inneholder din IIS SSL sertifikat søknadsinformasjon, inklusiv din offentlige nøkkel. Lag din CSR og så kopier inn CSR filen i webformen i søknadsprosessen: Lag nøklene og CSR: * Velg ADMINISTRATIVE TOOLS * Start INTERNET ...
Dersom man kjører "Renew certificate" vil samme info som i gammel csr bli generert i ny csr. For å endre informasjon i sertifikatet, må man kjøre (i IIS) wizarden på nytt, dette vil si å slette eksisterende sertifikat som ligger i IISen og så lage e...
* Klikk på START. * Velg ADMINISTRATIVE TOOLS. * Start INTERNET SERVICES MANAGER. * Klikk SERVER NAME. * Fra sentrum menyen, dobbeltklikk på SERVER CERTIFICATES-knappen i SECURITY-delen. * Velg ACTIONS-menyen (til høyre), klikk på CREATE CERT...
Følg denne instruksen for å generere CSR på din Tomcat server. Hvis du benytter deg av JDK eldre enn 1.4 må du laste ned og installere "Java Secure Socket Extensions" JSSE. * GENERER DEN PRIVATE NKKELEN MED FLGENDE KOMANDO: $JAVA_HOME/bin/key...
If you are renewing your SSL certificate running on Microsoft Internet Information Services (IIS) 7, you will need to perform some simple tasks from your IIS 7 web server before placing an order to renew your expring SSL certificatate. GENERATE RENEW...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com