Åpner låst/sperret PIN-kode for Commfides e-ID med MyEID PIN Tool
03 Mar 2020 12:30

Ved 3 mislykkede innloggingsforsøk vil din Commfides e-ID sperres

PIN-koden for din Commfides e-ID kan endres ved å benytte tilsendt PUK-kode.

 1. Start programmet som heter "MyEID Pin Tool". (Her kan du laste det ned MyEID Pin Tool)

 2. Under "Smart card reader selection" velger du "ACS ACR101 ICC" eller "ACS ACR39U ICC"
  Under "PIN Operations" velger du "PIN 1: Authentication Pin"
  Tykker på "Unblock PIN"
  myeid_pin_tool

 3. Skriv inn tilsendt PUK og skriv inn din nye PIN-kode og trykk på "OK".
  velg_pin_kode

 4. Du vil da få følgende beskjed om at din PIN kode ikke lenger er sperret.
  pin_kode_ikke_sperret 

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com