Hvordan generere CSR fil med OpenSSL
02 Feb 2021 10:18

Kjør følgende komando i OpenSSL:
openssl req -out CSR.csr -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privateKey.key
Dette vil generering en ny privatnøkkel og Certificate Signing Request (CSR)

Du vil da bli spurt om følgende ting:

 • Country Name (2 letter code) [AU]: NO
  Obligatorisk
  Her må det stå NO for Norge i store bokstaver.

 • State or Province Name (full name) [Some-State]: Viken
  Valgfritt

 • Locality Name (eg, city) []: Lysaker
  Valgfritt

 • Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Commfides Norge AS
  Obligatorisk
  Selskapets navn slik det er oppført i Brønnøysundregistrene.

 • Organizational Unit Name (eg, section) []: IT Avdelingen
  Valgfritt
  Dette blir ikke brukt til validering av sertifikatet.
  Her kan dere skrive hva dere ønsker, men det som blir skrevet her vil komme med i sertifikatet.

 • Common Name (eg, YOUR name) []: test.commfides.com
  Obligatorisk
  Her skriver du Fully Qualified Domain Name (FQDN) som sertifikatet skal være til.

 • Email Address []: servicedesk@commfides.com
  Valgfritt

Hvor du kan laste ned OpenSSL.
https://openssl.org/

OpenSSL for Windows.
https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries
https://www.openssl.org/community/binaries.html


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com