Drivere og mellomvare for e-ID
22 Sep 2017 14:10
Vedlagt er driver og mellomvare for e-ID på USB. Aventra ActiveSecurity MyClient.


Vedlegg 
 
 ActiveSecurity_MyClient_x64_3.2.0b(4036).zip (12.20 MB)

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com