Kunnskapsbase: Nedlastinger > Helse Midt-Norge
Smartcard Snooper Tool
16 Dec 2019 9:46
Snooper Tool to Analyze IAS-ECC Cosmo cards from IDEMIA


Vedlegg 
 
 Snooper - v1.3.2.2.zip (427.81 KB)

© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com