Kunnskapsbase: Commfides e-ID > Feilmeldinger
PUK-forberedelse feilet
02 Sep 2020 9:33
I tilfeller hvor kunder får feilmelding "PUK forberedelsen feilet, ikke mulig å nå TrustStore" ved utstedelse av kvalifisert sertifikat og/eller "Tidsavbrudd/feil kort: prosessen har gått ut på tid eller du har satt inn feil kort. Vennligst forsøk igjen" ved endring av PIN, kan være forårsaket av følgende:


Dersom det har blitt opprettet en ny CA (Certificate Authority), kan tilhørende sertifikater ha blitt lagt inn feil eller fjernet.
Import og Archive templatene kan fortsatt stå på gammel CA.

Dette ligger da hos underleverandører av Commfides.


Kontakt Commfides Support på:

E-post: servicedesk@commfides.com
Telefon: +47 22 55 62 60

© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com